نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/29
  1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
  10:00الی14:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۵۰،۰۰۰ تومان