نمایش یک نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

مدیریت فروش و مدیریت عملیات فروش پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/01
  1400/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
  14الی18
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان