نمایش یک نتیجه

بورس و سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی

  • تاریخ شروع دوره : 1400/06/24
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  • طول دوره : 12 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،063،000 تومان