نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/19
  140/08/17
  1400/08/05
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
  17:30 الی20:30
  9:30 الی13:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،866،000 تومان