نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/06/28
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 09:30الی13:30
  • طول دوره : 132 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان