نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/11
  1401/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:00 الی 15:00
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۹۵،۰۰۰ تومان