نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/12/06
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  • طول دوره : 24 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،440،000 تومان