نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/25
  1402/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۲۳،۰۰۰ تومان