نمایش یک نتیجه

بورس و سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/13
  • روزهای برگزاری دوره : دو شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  • طول دوره : 12 ساعت
  • هزینه دوره :
    949،000 تومان