نمایش یک نتیجه

بورس و سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی

  • تاریخ شروع دوره : 1401/11/26
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  • طول دوره : 12 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۱،۶۱۴،۰۰۰ تومان