نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/03
  1400/08/06
  1400/08/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
  9الی14
  14:30الی18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان