نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/05/16
  • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  • طول دوره : 20 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،100،000 تومان