نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/10/24
  • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی21:00
  • طول دوره : 24 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان