نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/01/19
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
  • طول دوره : 326 ساعت
  • هزینه دوره :
    19،200،000 تومان