نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/09/05
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 8:30الی14:30
  • طول دوره : 326 ساعت
  • هزینه دوره :
    19،200،000 تومان