نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/03/26
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:00الی20:00
  • طول دوره : 360 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان