نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/11/26
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
  • طول دوره : 20 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۰۵۹،۰۰۰ تومان