نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/25
  1400/04/25
  1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 15:00
  8:30 الی 14:30
  14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان