جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد

ردیف موضوع تخفیف حداکثر درصد مجتمع و شعب توضیحات
1 دوشیفت اول کلاسها (بغیر از پنجشنبه و جمعه ) 20 سقف سه میلیون ریال-غیر قابل تجمیع و اختیاری
2 ثبت نام آنلاین بجز شهر تهران و استان البرز 10 بدون سقف- غیر قابل تجمیع
3 مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی 10 سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
4  ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی 10 سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
5  خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده 10 سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
6 کارکنان موسسه 30 بدون سقف غیر قابل تجمیع
7 خانواده درجه 1 کارکنان موسسه 20 بدون سقف غیر قابل تجمیع
8 اساتید مجموعه با حداقل یکسال سابقه همکاری یا 200 ساعت تدریس 25  سقف 20 میلیون ريال
9 پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه 1 10 سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
‫4.7/5