جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد

 

ردیفموضوع تخفیفدرصد تخفیف
توضیحات و حداکثر تخفیف
1دوشیفت اول کلاسها (غیر از پنجشنبه و جمعه )20سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع و اختیاری
2کارکنان موسسه، دوره های مرتبط(با تایید مدیر مربوطه)60بدون سقف غیر قابل تجمیع
3کارکنان موسسه، دوره های  غیر مرتبط(با تایید مدیر مربوطه)40بدون سقف غیر قابل تجمیع
4خانواده درجه 1 کارکنان موسسه(پدر، مادر، همسر، فرزند)30بدون سقف غیر قابل تجمیع
5خانواده درجه 2 کارکنان موسسه(خواهر و برادرد)20بدون سقف غیر قابل تجمیع
6اساتید مجموعه با حداقل یکسال سابقه همکاری یا 200 ساعت تدریس25 سقف بیست میلیون ريال-غیر قابل تجمیع
7مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی10سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
8پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه 110سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
9 خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده(ارائه کارت)15سقف هشت میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
10 ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی10سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
11 تخفیف دانشجویی (ارائه کارت معتبر)
10سقف پنج میلیون ریال-غیر قابل تجمیع

[/row]