جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد

ردیف موضوع تخفیف حداکثر درصد مجتمع و شعب توضیحات
۱ دوشیفت اول کلاسها (بغیر از پنجشنبه و جمعه ) ۲۰ سقف سه میلیون ریال-غیر قابل تجمیع و اختیاری
۲ ثبت نام آنلاین بجز شهر تهران و استان البرز ۱۰ بدون سقف- غیر قابل تجمیع
۳ مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی ۱۰ سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
۴  ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی ۱۰ سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
۵  خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده ۱۰ سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
۶ کارکنان موسسه ۳۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۷ خانواده درجه ۱ کارکنان موسسه ۲۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۸ اساتید مجموعه با حداقل یکسال سابقه همکاری یا ۲۰۰ ساعت تدریس ۲۵  سقف ۲۰ میلیون ریال
۹ پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه ۱ ۱۰ سقف دومیلیون و پانصد هزار ریال-غیر قابل تجمیع
‫۴.۷/۵