تخفیف ویژه هفته معمار

***فرصت محدود***

به مناسبت هفته معمار ۲۰ درصد تخفیف ویژه جهت ثبت نام دوره های معماری در نظر گرفته شده است.

مهلت استفاده : تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷

کسب اطلاعات بیشتر : ۰۲۱۲۲۲۲۲۸۱۶

 

رضا شریفی ۸-اردیبهشت-۱۳۹۷