نمایش 1–12 از 281 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

 دوره آنلاین MBA (بازاریابی مدرن)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی19
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/30
  1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی15
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/30
  1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی15
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  935،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/19
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  772،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced Android Development

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،184،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،144،000 تومان

فناوری اطلاعات

C# windows applications

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان