نمایش 1–12 از 349 نتیجه

ناموجود
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/04
  1402/12/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30
  14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30 الی 21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ناموجود

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/04
  1403/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی 17:30
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۲۶،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۸۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۱۲۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00_20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

زبان های خارجی

English A1

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 20:00
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۷۶۴،۰۰۰ تومان

زبان های خارجی

English A2

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/15
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی 17:00
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۶۹،۰۰۰ تومان