نمایش 1–12 از 309 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/04
  1400/11/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-19:00
  08:30-14:30
 • طول دوره : 360 ساعت
 • هزینه دوره :
  21،800،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/14
  1400/10/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00-20:00
  09:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

علوم فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/05
  1400/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:00-14:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،995،300 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/05
  1400/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:00-14:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،995،300 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  957،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/10/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  926،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced Android Development

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،600،000 تومان

فناوری اطلاعات

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،350،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/10/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان

فناوری اطلاعات

C# windows applications

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان