نمایش 1–12 از 338 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  27،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/18
  1402/03/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 20:00
  09:00 الی 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،360،000 تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

3D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/09
  1402/03/21
  1402/03/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:00 الی 14:00
  14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،640،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/25
  1402/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
  14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،450،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/08
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،810،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،000،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،750،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،450،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
ناموجود

زبان های خارجی

English A1

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/30
  1402/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:00 الی 13:00
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :

زبان های خارجی

English A2

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،513،000 تومان