نمایش 1–12 از 314 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30الی19:30
 • طول دوره : 360 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان

علوم فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/07
  1401/03/26
  1401/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:00-13:00
  08:00-13:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/07
  1401/03/26
  1401/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:00-13:00
  08:00-13:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۶۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:00الی12:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 20:30-17:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهاشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان