آموزش حضوری(مزایا و معایب کلاس های حضوری)

آموزش حضوری: تنها سیستم آموزشی شناخته شده و مرسوم، فضای کلاس درس با حضور استاد و دانشجو می باشد که همانند سایر روشها در کنار مزایایی که در خود دارد معایبی را هم شامل می شود. از جمله مزایای آن: مقید ساختن شما برای حضور در کلاس طبق یک برنامه زمان بندی شده، در کنار هم قرار گرفتن سایر کسانی که علایق مشترکی برای یادگیری در زمینه به خصوصی دارند، تبادل اطلاعات، استفاده از تجارب و نظراتی که در جمع کلاس مطرح می شود، یادگیری مطالب در جمع کلاس و انگیزه ای که برای مطالعه دروس هر جلسه و آمادگی برای جلسات بعدی در شما ایجاد می کند که در افراد مختلف متفاوت است و … .

اما معایبی که شاید گاهی اوقات مانع از حضور شما در کلاس، یا حتی منجر به انصراف از ادامه حضور شما در کلاسها می شوند:

محدوده زمانی که برای تدریس هر مبحث اختصاص داده شده است و شما می بایست با کلاس همگام شوید، فراموش شدن مباحث آموخته شده و عدم تمرین که یادآوری تمامی آنها نیازمند مرور مجدد مباحث و صرف یک بازه زمانی برای این منظور می باشد، یا گاهی به دلیل سنگین شدن مباحث و ریزش تعداد دانشجویان کلاس، ادامه دوره ها خود به خود کنسل می شود و یا هزینه های مجدد برای گذراندن دوره های جدید و به روز کردن اطلاعات قدیمی، خسته کننده خواهند شد.