دریافت تقویم آموزشی

 

نام دپارتمانلینک دریافتثبت نام در کلاس
دپارتمان مدیریت و کسب و کاردریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان بورس و سرمایه گذاریدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان زبان های خارجیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فناوری مد و پوشاکدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان حسابداری و علوم مالیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان  معماری و دکوراسیون داخلیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فیلم و صدا و سینمای دیجیتالدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان علوم مهندسیدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات ITدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات ICDLدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان صنایع دریاییدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان مدیریت کافی شاپدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهردریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان برق و الکترونیکدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان هتلداریدریافت تقویم آموزشیثبت نام
دپارتمان دانش و سلامتدریافت تقویم آموزشیثبت نام