نمایش 1–12 از 27 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهاشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،426،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 27 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،021،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  818،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/23
  1400/03/31
  1400/05/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  دوشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
  09:00-14:00
  17:30-20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،875،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  792،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-20:00
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان