نمایش 1–12 از 26 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/08
  99/10/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/21
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،188،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،837،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/05
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،270،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/11
  99/11/13
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اتوکد

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/23
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اسکچاپ

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/29
  99/11/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 19:00
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 27 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/15
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان