نمایش 1–12 از 27 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهاشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،800،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی 20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،426،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 27 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،350،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
  1400/07/26
  1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی14:30
  14:30الی20:30
  9الی14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،021،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  818،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
  1400/07/26
  1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی14:30
  14:30الی20:30
  9الی14:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،875،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  792،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان