نمایش 1–12 از 22 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/14
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،188،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/09
  99/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  14:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،670،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اتوکد

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/22
  99/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

اسکچاپ

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 27 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/28
  99/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 390 ساعت
 • هزینه دوره :
  9،100،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

چیدمان در طراحی

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/26
  99/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

چیف آرشیتکت

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  743،000 تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

درک معماری

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/26
  99/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان