نمایش 1–12 از 32 نتیجه

ناموجود

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/04
  1403/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی 17:30
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۲،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۲،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00الی 14:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۴۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۳۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۴۲۶،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش اتوکد دوبعدی AUTOCAD (دوره اتوکد AUTOCAD)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/16
  1402/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  9:30-13:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۱۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/07
  1402/12/03
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11 الی 14
  9 الی 14
 • طول دوره : 31 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۲،۷۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/13
  1402/12/13
  1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 الی 13:30
  17:30 الی 20:30
  09:30 الی 13:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۴۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۳۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
  1402/12/08
  1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 الی 13:30
  17:30 الی 20:30
  17:30 الی20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۲۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۳۸،۰۰۰ تومان