نمایش 1–12 از 27 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهاشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۷۶،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۶۱،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/26
  1401/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
  20:30_17:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۶۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/26
  1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00-09:00
  09:30-13:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۴۴۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۲۷،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/26
  1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00_14:00
  20:30_17:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۹۶،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۸۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان