نمایش 1–12 از 27 نتیجه

معماری و دکوراسیون داخلی

۳Dmax – V-ray

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Design Studio(چیدمان در طراحی)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهاشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Final Design Studio (پایان نامه)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

معماری و دکوراسیون داخلی

Post Production

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/20
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/13
  1401/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30 الی13:30
  17:30 الی20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/23
  1401/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
  09:30 الی13:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان