نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/05
  99/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،350،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/05
  99/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،340،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/06
  99/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش گریم متعادلسازی

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/02
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00-14:00
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،020،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/14
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 17:30
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،100،000 تومان