مشاهده همه 11 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۰۸،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی13:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۲۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00الی14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۹۷،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/12
  1401/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی14:00
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۳۴۵،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۴۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره نقاشی خط

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی12:00
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۵۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره نقاشی میکس مدیا

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۴۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان