مشاهده همه 11 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۰۸،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00-17:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۹۲،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/14
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-17:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۶۰،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال (کلاس عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/20
  1401/04/15
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30-20:30
  16:30-20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۲۳،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۲۸،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش گریم و میکاپ عروس(متعادلسازی)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10-14
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۳۴۵،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۴۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره نقاشی خط

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-12:00
 • طول دوره : 18 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۵۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره نقاشی میکس مدیا

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۹۳،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان