مشاهده همه 9 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
  1400/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی17
  12الی15
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،840،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی17
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،510،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،388،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/12
  1400/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10الی14
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،650،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی13:30
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،392،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان