مشاهده همه 9 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/21
  1400/04/25
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  09:00 -12:00
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،840،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/03
  1400/03/21
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  12:00-15:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،510،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،388،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،320،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه - یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،650،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/19
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00-14:00
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،392،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان