مشاهده همه 9 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • روزهای برگزاری دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • ساعات برگزاری دوره : دوره بصورت آنلاین برگزار می شود
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،124،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی17
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،661،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 14:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،526،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال (کلاس عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/11/09
  140/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  10:00-14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،210،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،650،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش گریم و میکاپ عروس(متعادلسازی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،590،400 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 186 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان