نمایش 1–12 از 15 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی 20:30
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۹۸،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۷۰،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یک شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10 الی 14
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۳۹،۰۰۰ تومان
ناموجود

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی با موبایل

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/12
  1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی 21:00
  10:00الی 14:00
 • طول دوره : 35 ساعت
 • هزینه دوره :

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی پرتره

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10 الی 14
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۱۵،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی تبلیغاتی(صنعتی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۵۲۱،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال (کلاس عکاسی)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/12
  1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی 21:00
  10:00الی 14:00
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۵۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۷۶،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

آموزش گریم و میکاپ عروس(متعادلسازی)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 54 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۴۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17 الی 20
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۹۸۸،۰۰۰ تومان