Showing 1–12 of 21 results

 • تاریخ شروع دوره : 99/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 84 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،660،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/30
  99/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 33 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/03
  99/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/05/01
  99/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/08
  99/04/08
  99/04/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  یکشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/05
  99/04/02
  99/04/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  دوشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/25
  99/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/05/06
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،540،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/05/01
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،680،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/04/03
  99/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/05/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،310،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/05/31
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،090،000 تومان