نمایش 1–12 از 16 نتیجه

برق و الکترونیک

آموزش FPGA (دوره FPGA)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۷۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۱۶،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۹۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30الی14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۴۸۴،۰۰۰ تومان