نمایش 1–12 از 17 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/15
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی21:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۳۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 17:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۴۷۱،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۱،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30-14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۷۱،۰۰۰ تومان