نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/10
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 16:00-20:00
  • طول دوره : 80 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۷،۳۵۰،۰۰۰ تومان