نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/06/22
  99/08/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
  16:00 - 20:00
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،850،000 تومان