نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 16-20
  • طول دوره : 80 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۷،۳۵۰،۰۰۰ تومان