نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/01/28
  • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
  • طول دوره : 80 ساعت
  • هزینه دوره :
    4،950،000 تومان