نمایش 1–12 از 33 نتیجه

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۱۶،۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش CCNA 200-301

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش MCSA Pack 2016

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/14
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-21
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۲۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۵۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18-21
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۳۲،۰۰۰ تومان