نمایش 1–12 از 33 نتیجه

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۱۶،۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش CCNA 200-301

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/02
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۸۴،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۲۸،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/16
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30الی21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۵۲،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18-21
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۳۲،۰۰۰ تومان