نمایش 1–12 از 35 نتیجه

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش CCNA 200-301

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش MCSA Pack 2019

 • تاریخ شروع دوره : 1403/03/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی 14:00
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 18:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 402/12/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۱۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان