نمایش 1–12 از 35 نتیجه

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 144 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات

آموزش CCNA 200-301

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۸۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/31
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/16
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30 الی21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی18:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 0
 • روزهای برگزاری دوره : 0
 • ساعات برگزاری دوره : 0
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :