نمایش 1–12 از 61 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

 دوره آنلاین MBA (بازاریابی مدرن)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی19
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/19
  1400/07/26
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی15
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  935،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/03
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  772،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،144،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،000،000 تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : 98/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/22
  1400/07/24
  1400/08/14
  1400/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  شنبه-چهارشنبه
  جمعه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
  17:30 الی20:30
  8:30 الی14:30
  12 الی17
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  480،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  456،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/22
  1400/07/24
  1400/08/14
  1400/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  شنبه-چهارشنبه
  جمعه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی13
  17ک30 الی20:30
  8:30 الی14:30
  12 الی17
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  921،600 تومان