نمایش 1–12 از 57 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،785،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  748،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،520،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:00 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  880،000 تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : 98/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/06
  99/10/24
  99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:30
  9:00- 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  400،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/30
  99/11/25
  99/11/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  380،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/06
  99/10/24
  99/11/30
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:30
  9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  768،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  240،000 تومان