نمایش 1–12 از 61 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  935،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  772،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،144،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA R & S آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 66 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،536،000 تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : 98/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/18
  1400/06/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20:30
  8:30الی14:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  480،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/06
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  456،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/18
  1400/06/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20:30
  8:30الی14:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  921،600 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/12
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان