نمایش 1–12 از 52 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،150،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،485،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  760،000 تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : 98/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
  99/07/22
  99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  400،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
  99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  380،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/22
  99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  768،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  920،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  560،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  240،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  228،800 تومان