نمایش 1–12 از 84 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30الی19:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/14
  1401/08/26
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
  15-20
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۲۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/26
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  1401/07/23
  1401/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
  09:00الی13:00
  18:30-21
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/26
  1401/07/12
  1401/07/10
  1401/08/07
  1401/08/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-16:30
  9-13
  16-18:30
  16-18:30
  13-17
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  1401/07/23
  1401/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  زوج
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی17:00
  09:00الی13:00
  18:30-21
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۱۰،۰۰۰ تومان