نمایش 1–12 از 83 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30الی19:30
 • طول دوره : 360 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/12
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15-20
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/07
  1401/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  1401/03/30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۹۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:00الی12:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۶۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 20:30-17:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۶۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/17
  1401/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  0830الی14:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۱۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۳۰،۰۰۰ تومان