نمایش 1–12 از 89 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی20:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
  1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 13
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۲۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۲۳،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
  1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
  16:00الی 21:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۹۰،۰۰۰ تومان۱،۶۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/15
  1401/12/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه _سه شنبه
  یکشنبه _سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 18:30
  09:00 الی 13:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
  1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
  16:00الی 21:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۱۰،۰۰۰ تومان