نمایش دادن همه 7 نتیجه

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

آموزش دوره PLC LOGO آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-21:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۳۲،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

پکیج جامع PLC و اتوماسیون صنعتی

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی21:00
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۶۸۲،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزش PLC S7 300/400 Basiccs آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/27
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی21:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی EPLAN آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۸۵،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی FPGA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/30
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی PLC S7 300/400 Advanced آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی21:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/28
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۵۹،۰۰۰ تومان