در حال نمایش 11 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۵۳۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

آموزش دوره PLC LOGO آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/03
 • روزهای برگزاری دوره : دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

پکیج جامع PLC و اتوماسیون صنعتی

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/24
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 78 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره ARM (کلاس میکروکنترلر های آرم)

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۳۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آلتیوم – آموزش نرم‌افزار Altium Designer

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۲۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزش PLC S7 300/400 Basiccs آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی EPLAN آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/21
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۳۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی FPGA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 ال 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی PLC S7 300/400 Advanced آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۲۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره میکروکنترلر پیشرفته AVR

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۵۴۰،۰۰۰ تومان