مشاهده همه 6 نتیجه

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

آموزش دوره PLC LOGO آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-21:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۶۳۲،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزش PLC S7 300/400 Basiccs آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/11
  1401/07/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30-21
  14:30-20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی EPLAN آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۴،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی FPGA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی PLC S7 300/400 Advanced آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/11
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16-18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۱۶،۰۰۰ تومان