مشاهده همه 6 نتیجه

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

آموزش دوره PLC LOGO آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزش PLC S7 300/400 Basiccs آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۷۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی EPLAN آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/31
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۸۷،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی FPGA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/30
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۹۷،۰۰۰ تومان

آموزش برق و الکترونیک (آنلاین)

دوره آموزشی PLC S7 300/400 Advanced آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۲۰،۰۰۰ تومان