در حال نمایش 12 نتیجه

ناموجود

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

۳D Max beginners to Advanced & Vray

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/04
  1403/02/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی 17:30
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش اتوکد دوبعدی AUTOCAD (دوره اتوکد AUTOCAD)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/16
  1402/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  9:30-13:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۱۳،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش نرم افزار راینو در معماری (دوره راینو)

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۱۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش نرم افزار رویت معماری (دوره REVIT)

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۱۵۸،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش نرم افزار لومیون Lumion (دوره لومیون Lumion)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۴۴،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

آموزش وی ری VRAY (دوره وی ری VRAY)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

دوره اسکیس و راندو (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

دوره جامع طراحی مبلمان داخلی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۶،۴۸۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

دوره فتوشاپ در معماری(دوره Photoshop معماری)

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00 الی 14:00
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۸۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسطه (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۶۷۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی 20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۸۲۵،۰۰۰ تومان