نمایش دادن همه 5 نتیجه

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

دوره اسکیس و راندو (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 59 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

دوره جامع طراحی مبلمان داخلی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسطه (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان

اموزش آنلاین معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/21
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان