نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،123،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  935،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  772،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/5/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30-14:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،344،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/05
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00الی14:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،280،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/06/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان