نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۲۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13-17
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/08/02
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16-21
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان