نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
  1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 13
  17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۲۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/24
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۴۲۳،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی21:00
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان