نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،785،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  748،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  700،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  960،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  760،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/10/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  840،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 - 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  975،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  968،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

فتوشاپ و ایلاستریتور(آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،440،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

کرونا (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

نرم افزار Arc GIS (سطح یک و دو) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،550،000 تومان