نمایش 1–12 از 16 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۲۶،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/31
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۸۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 56 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

آموزش نرم افزار Arc GIS جی آی اس سطح۱

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 19:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

آموزش نرم افزار Arc GIS جی آی اس سطح۲

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 25 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۲۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 الی 21
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00الی 21:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان