نمایش دادن همه 11 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،485،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  560،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  960،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  760،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/20
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،280،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  840،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  880،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

کرونا (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 55 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،395،000 تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

نرم افزار Revit معماری (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:00 - 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان