نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

۳D Max beginners to Advanced & Vray (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/07
  1401/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  1401/03/30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe Illustrator (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

Adobe InDesign CC 2016 – Basic to Advance آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۱۱۱،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

MATLAB سطح یک (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/26
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

اتوکد دوبعدی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/22
  1401/04/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00- 20:30
  08:30-14:30
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۵۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-14:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 19:30-14:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/13
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/16
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۵۷،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فنی و مهندسی

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/08
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان