نمایش دادن همه 7 نتیجه

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/07
  1402/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
  16:00 الی 18:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان
ناموجود

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/04/05
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی21:00
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/07
  1402/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
  16:00 الی 18:30
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/19
  1402/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه_جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 18:30
  17:00الی 20:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  770،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/04/05
  1402/03/17
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 21:00
  20:00 الی 23:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/03/08
  1402/03/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه_جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 21:00
  20:00 الی 23:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،300،000 تومان