مشاهده همه 7 نتیجه

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  480،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/27
  1400/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنج شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30-14:30
  17:30-20:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  456،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  921،600 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  288،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/27
  1400/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30-14:30
  17:30-20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  510،000 تومان