مشاهده همه 7 نتیجه

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 1 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/21
  1400/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی13
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  480،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL 2019 Level 2 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  456،000 تومان

آموزش آنلاین ICDL

ICDL Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/21
  1400/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی13
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  921،600 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/09
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  288،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی19:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
  1400/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 16الی20:30
  9الی13
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  343،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/22
  1400/07/26
  1400/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  دوشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30الی14:30
  16الی20:30
  9الی13
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  510،000 تومان