نمایش 1–12 از 26 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/09
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30 الی 21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۱۲۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/08
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00_20:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Installing and Configuring Windows 10

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2019 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/03/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۱۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 14
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۸۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 14
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۵۰،۰۰۰ تومان