نمایش 1–12 از 22 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/23
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۰۸،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:00الی12:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 20:30-17:30
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۴۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Installing and Configuring Windows 10

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۳۹۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00-18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2016 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/14
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-21
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۹۶،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/01
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 20:30-17:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/17
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۲،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/12
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/08
 • روزهای برگزاری دوره : زوج
 • ساعات برگزاری دوره : 9-13
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۲۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 18:30-21:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۷۶،۰۰۰ تومان