نمایش 1–12 از 18 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه- چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،144،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA R & S آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/11
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،536،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،320،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2016 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،416،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،664،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/31
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،248،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/31
  1400/04/06
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه-سشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی 20:30
  17:30الی 20:30
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،872،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/31
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 150 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،744،000 تومان