نمایش 1–12 از 14 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،150،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  760،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  920،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  360،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 21:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  896،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  796،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/08/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  768،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،272،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 150 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،400،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

WordPress & WooCommerce Essential Training آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/16
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 45 ساعت
 • هزینه دوره :
  744،000 تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  692،000 تومان