نمایش 1–12 از 23 نتیجه

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

(آنلاین)Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۶۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Android Pack آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 70 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

C# Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/22
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

CCNA 200-301 (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 75 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Installing and Configuring Windows 10

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Java SE 8 Programming آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00الی 17:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

MCSA Pack 2016 آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/31
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 230 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۱۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Network+ آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷۸۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

SQL Server 2017 Database Development آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-19:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/04
  1402/02/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:00 الی20:30
  09:00 الی 14:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 34 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین فناوری اطلاعات (IT)

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/17
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 58 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان