مشاهده همه 6 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آزاد کار دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/11
  1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی15:00
  09:00الی15:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/21
  1400/04/16
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی18:30
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

بازاریابی در شبکه های اجتماعی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/27
  1400/03/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

بازاریابی مدرن (MBA)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/23
  1400/03/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  14:00الی18:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

مدیریت فروش و مدیریت عملیات فروش پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/11
  1400/04/24
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی13:00
  14:00الی18:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان