نمایش 1–12 از 13 نتیجه

ناموجود
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/04
  1402/12/23
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30
  14:30 الی 20:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/03
  1402/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 14
  17 الی 21
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری(دوره CRM)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/16
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 17:00
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 16 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17 الی 21
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ناموجود
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۷۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره آنلاین اصول و فنون مذاکرات تجاری

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 19:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/03
  1402/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9 الی 14
  17 الی 21
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۵،۲۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره جامع مدیریت استراتژیک(SMP)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۴،۷۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره مجازی ثبت سفارش و ترخیص کالا (NTSW – EPL)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۷۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

کلاس DBA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1402/12/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 80:30 الی 14:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان