مشاهده همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30-19:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00-21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری(دوره CRM)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/27
  1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی21:00
  14:00 الی19:00
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۹۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30 الی14:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/29
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00-21:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/27
  1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی21:00
  14:00 الی19:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/01 تا1401/10/03
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه تا شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی17:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۱۱۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

کلاس DBA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی14:00
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

کلاس آنلاین جامع مدیریت فروش

 • تاریخ شروع دوره : 1401/09/27
  1401/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی21:00
  14:00 الی19:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان