نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/21
  1402/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
  09:00 الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری(دوره CRM)

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/13
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی17:00
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۲۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۷۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۶۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1402/01/14
  1402/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
  09:00 الی14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری

 • تاریخ شروع دوره : 1402/02/15
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05تا1401/12/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه تا یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی17:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۹۷۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

کلاس DBA آنلاین

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی20:30
 • طول دوره : 300 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

کلاس آنلاین جامع مدیریت فروش

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۶۰،۰۰۰ تومان