مشاهده همه 6 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

 دوره آنلاین MBA (بازاریابی مدرن)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی19
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
  1400/07/01
  1400/06/31
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه وجمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی18
  9الی14
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

بازاریابی در شبکه های اجتماعی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/22
  1400/07/21
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی18
  9الی14
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/02
  1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
  14الی18
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان