مشاهده همه 7 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30الی19:30
 • طول دوره : 360 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
  1401/04/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
  17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۲۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
  1401/04/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
  17:00الی21:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/29
  1401/04/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
  10:00الی14:00
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۴۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

دوره مجازی ثبت سفارش و ترخیص کالا (NTSW – EPL)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/06
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۹۲۰،۰۰۰ تومان