نمایش دادن همه 6 نتیجه

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

آزاد کار دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/27
  1400/01/26
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00
 • طول دوره : 105 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/23
  1400/01/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30- 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/20
  1400/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

بازاریابی در شبکه های اجتماعی (آنلاین)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/26
  1400/01/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،620،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/26
  1400/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان

آموزش آنلاین مدیریت و کسب و کار

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/26
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  19،200،000 تومان