لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

آموزش آنلاین سینمای دیجیتال

تاریخ شروع : 1403/03/29
روز های برگزاری : شنبه
ساعات برگزاری : 17:30الی 20:30

6،000،000 تومان

تاریخ شروع : 1403/04/04
روز های برگزاری : دوشنبه
ساعات برگزاری : 17:30 الی 20:30

3،990،000 تومان