آموزش آنلاین گوهر شناسی و طلا و جواهر

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

6،900،000 تومان

تاریخ شروع : هماهنگی با دپارتمان
روز های برگزاری : هماهنگی با دپارتمان
ساعات برگزاری : هماهنگی با دپارتمان

تاریخ شروع : 1403/04/06
روز های برگزاری : چهارشنبه
ساعات برگزاری : 17:00 الی 20:00

4،500،000 تومان

تاریخ شروع : رزرو
روز های برگزاری : رزرو
ساعات برگزاری : رزرو

27،400،000 تومان