در حال نمایش 2 نتیجه

دپارتمان توسعه توانمندی شخصی (برگزاری دوره های تخصصی نرم برای مهارت کار، خودشناسی)

دپارتمان توسعه توانمندی شخصی

دوره خودشناسی (آموزش خودشناسی)

 • تاریخ شروع دوره : 1400/12/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 13:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/12/03
 • روزهای برگزاری دوره : سشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی 18:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :