مشاهده همه 7 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 الی 17:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11الی14
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،100،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی17
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،000،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،800،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  14،500،000 تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13الی19
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی13
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،900،000 تومان