در حال نمایش 9 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش دوره نرم افزار زیبراش (ZBrush)

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 12:00 الی15:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۹۹،۰۰۰ تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/01/30
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 12:00 الی 15:00
 • طول دوره : 0 ساعت
 • هزینه دوره :
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 17:30
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲۷،۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14 الی 17
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

برندینگ و مارکتینگ طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14 الی 17
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1403/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی 12:00
 • طول دوره : 16 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان