مشاهده همه 7 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی14:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:00-18:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/11
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/01
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/11
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان