نمایش دادن همه 8 نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش دوره نرم افزار زیبراش (ZBrush)

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/07
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30 الی14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۶۸۴،۰۰۰ تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی14:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 12:00 الی15:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی17:30
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 404 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۰ تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/09
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30-17:30
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/10
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30 الی14:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان