مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی 14:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/18
  رزرو
  رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
  پنج شنبه_جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30-13:30
  08:30-13:30
  08:30-13:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،400،000 تومان