مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی 19:00
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،715،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،800،000 تومان