مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/19
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی19
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،400،000 تومان