دوره مکالمه آزاد (free discussion)

دوره مکالمه آزاد (free discussion) منظور از مکالمه آزاد چیست؟ مکالمه و برقراری ارتباط بین دیگران حول محور یک موضوع مشخص که نظرات افراد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مکالمه یکی از مهم ترین فاکتور های یادگیری زبان می باشد که به افراد کمک می کند تا اطلاعاتی که از دیگران به دست می آورند؛ پردازش و بررسی کنند. در این نوع دوره های زبان، مدرس متکلم وحده نبوده و کل افراد کلاس درگیر بحث و تبادل نظر می شوند.

اهدافی که در دوره های مکالمه آزاد انگلیسی مدنظر قرار می گیرند:

  • ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه بین زبان آموزان برای صحبت کردن بدون ایجاد تنش و استرس
  • تقویت کردن نکات گرامری حین صحبت کردن بین زبان آموزان
  • تقویت مهارت شنیداری و گفتاری در مکالمه آزاد
  • تمرکز بیشتر بر موضاعت ارائه شده نسبت به تمرکز به جزییات زبان و کتاب

کاربرد این دوره نسبت به سایر دوره های عمومی (general)

دوره های مکالمه آزاد به زبان آموزان این امکان را می دهد که درباره موضوعاتی به گفتگو بپردازند که  در موقعیت های طبیعی و روزمره نیاز به تبادل نظر دارند و افراد ترس از اشتباه گرامری حین صحبت کردن ندارند، در نتیجه اعتماد به نفس بالاتری به هنگام صحبت کردن دارند و همچنین باعث تشویق بقیه افراد کلاس به تبادل نظر در بحث  می شود.

دوره مکالمه آزاد (free discussion)
دوره مکالمه آزاد (free discussion)

آموزش دوره های مکالمه آزاد برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره برای افرادی که سطح زبانی متوسط ( intermediate) به بالا (advance) را دارند مناسب است؛ زیرا پیش نیاز آن سطح دانش زبانی کافی برای بحث و تبادل نظر می خواهد. دوره مکالمه آزاد به بررسی تمام ابعاد یادگیری زبان اعم از گرامر، لغت، تلفظ و غیره پرداخته می شود.

مجتمع فنی تهران این افتخار را دارد که در این دوره ( free discussion) همراه زبان آموزان علاقه مند به شرکت در این دوره همراه باشد.