دوره های حسابداری و امور مالی

دوره های حسابداری و امور مالی: حسابداری و امور مالی دوره هایی کاملاً کاربردی هستند که عملکردی اساسی در سازمان ها دارند. این دوره ها امکان دنبال کردن و مدیریت صحیح امور مالی و صندوق ها را فراهم می آورند و این اطمینان را به وجود می آورند که یک سازمان هم در عملکرد خود موثر است و هم از نظر قانونی با مالیات و مقررات سازگار است.

حسابداری و امور مالی
حسابداری و امور مالی

حسابداری و امور مالی

در این زمینه طیف گسترده ای از مهارت های موثر و مورد نیاز وجود دارد، و مهارت های اساسی برای کسب و توجیه دانش اصولی، کار کرد و مدیریت مالی را  تضمین می کند. مباحث تحت پوشش شامل تکنیک های حسابداری مدیریت، نقش بانک ها و مقررات و بسیاری از موارد دیگر هستند. این مجموعه موضوعات حیاتی برای یادگیری هر یک از حسابداران مشتاق یا مشاوران مالی را تضمین می کند.

حسابداری مطالعه و عملکرد دقیق و برنامه ریزی دقیق برای حرکت پولی در داخل و خارج از سازمان است. ضروری است که حسابداران از مهارت و دانش کافی برای انجام این کار برخوردار باشند تا از این طریق اطمینان حاصل شود که سازمان و یا شرکت مورد نظر از نقطه نظر حسابداری، نماینده مورد اطمینان و واقعی دارد و همچنین تعهدات قانونی متناسبی ارائه می دهد.

حسابداری مالی

حسابداری مالی را می توان به عنوان فرایند ضبط، جمع بندی و گزارش معاملات مالی یک شرکت تعریف کرد. با استفاده از این دستورالعمل ها، چنین تراکنش هایی را می توان در صورت های مالی، از قبیل ترازنامه یا صورت درآمدها ثبت و خلاصه کرد. به طور کلی، حسابداری مالی شما را با طریق روش حسابداری دو طرفه آشنا می کند. شما همچنین طیف وسیعی از مفاهیم و تکنیک های حسابداری را آموزش می بینید، مواردی مانند معوقات و پیش پرداخت ها به صورت کاملا اصولی و کاربردی و موردی آموزش داده می شود. بعلاوه، معیارهای صورتهای اصلی مالی را که در گزارش سالانه یک شرکت وجود دارد، به صورت کامل و با جزئیات بررسی می شود مانند:

  1. صورت درآمد
  2. ترازنامه
  3. صورت حساب جریان وجه نقد
دوره حسابداری و امور مالی
دوره حسابداری و امور مالی

پس از تکمیل این دوره، چگونگی خوانش صورت های مالی یک شرکت را به خوبی فرا خواهید گرفت و این توانایی را دارید که عملکرد مالی یک شرکت را با استفاده از نسبت ها به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کنید.

اهداف این ماژول عبارتند از:

  1. درک روش سیستم حسابداری دوطرفه
  2. یادگیری مفاهیم حسابداری
  3. درک صورتهای مالی اصلی که در گزارش سالانه یک شرکت می آید
  4. درک کاربرد و محدودیت های ضریب نسبیت