زبان انگلیسی

دوره های جدید دپارتمان زبان (مهلت ثبت نام تا آخر شهریور)

– پکیج کتاب Elementary

– پکیج کتاب Pre-Intermediate

– پکیج کتاب Intermediate

– پکیج کتاب  Upper-Intermediate

– پکیجهای فقط مکالمه :

Conversation A  برای زبان آموزان مبتدی ,

Conversation B برای زبان آموزان سطح متوسط ,

Conversation C برای زبان آموزان پیشرفته .

– دوره های فشرده آمادگی آزمون آیلتس

رضا شریفی ۲۳-شهریور-۱۳۹۵