زبان انگلیسی

کلاسهای آبان ماه دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد :

  • مکالمه مبتدی
  • مکالمه متوسط
  • مکالمه پیشرفته
  • مهارتهای آیلتس (برای زبان آموزان پیشرفته)
  • پکیج کامل آیلتس (برای زبان آموزان مبتدی)
  • مکاتبات بازرگانی (برای زبان آموزان متوسط به بالا)
  • کلاسهای بحث آزاد رایگان هر هفته پنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ (برای زبان آموزان متوسط به بالا)
رضا شریفی ۲-آبان-۱۳۹۵