سوالات متداول مجتمع فنی تهران میرداماد

جواب: مجتمع‌فني‌تهران بيش از 700 دوره آموزشي در زمينه‌هاي گوناگون ارائه مي‌نمايد كه امور اجرائي و تخصصي آنها در دپارتمان‌هاي مربوط مديريت مي‌شود.

جواب: مجتمع‌فني‌تهران يك مركز آموزشي خصوصي است با سابقه بيش از 41 سال .

جواب: به‌ صورت حضوري مي‌‌توانيد از مشاورين و راهنمايان دوره‌ها كسب اطلاع كنيد از طريق الكترونيكي نيز مي‌توانند به فهرست دوره‌ها دست پيدا كنید

جواب: بلي مطابق با مصوبات شوراي عالي راهبري مجتمع‌فني‌تهران به دانشپذيران نيز تخفيف داده می شود، براساس دستورالعمل گروه‌هاي ديگري نيز مشمول تخفيف خواهند شد.

جواب: مجتمع فنی تهران توانایی برگزاری دوره را در محل شرکت و با امکانات شرکت و یا با تجهیز امکانات از طرف مجتمع را دارد.

جواب: مجتمع فنی تهران بعد از اتمام دوره های مربوطه مدارک مورد تائید سازمانها و ارگانهای مربوطه را حتی به صورت دو امضا نیز صادر می کند..