سوالات متداول مجتمع فنی تهران میرداماد

سئوال ۱: مجتمع‌فنی‌تهران چه دوره‌هائی را ارائه می‌دهد؟

جواب: مجتمع‌فنی‌تهران بیش از ۷۰۰ دوره آموزشی در زمینه‌های گوناگون ارائه می‌نماید که امور اجرائی و تخصصی آنها در دپارتمان‌های مربوط مدیریت می‌شود.

سئوال ۲: آیا مجتمع‌فنی تهران یک مرکز آموزشی دولتی است یا خصوصی؟

جواب: مجتمع‌فنی‌تهران یک مرکز آموزشی خصوصی است با سابقه بیش از ۴۱ سال .

سئوال ۳: نحوه اطلاع از دوره‌های مجتمع‌فنی‌تهران چگونه است؟

جواب: به‌ صورت حضوری می‌‌توانید از مشاورین و راهنمایان دوره‌ها کسب اطلاع کنید از طریق الکترونیکی نیز می‌توانند به فهرست دوره‌ها دست پیدا کنید

سئوال ۴: آیا به دانشپذیران تخفیف داده می‌شود؟

جواب: بلی مطابق با مصوبات شورای عالی راهبری مجتمع‌فنی‌تهران به دانشپذیران نیز تخفیف داده می شود، براساس دستورالعمل گروه‌های دیگری نیز مشمول تخفیف خواهند شد.

سئوال ۵: آیا مجتمع فنی تهران می تواند در محل شرکت یا سازمان دوره ای را برگزار کند؟

جواب: مجتمع فنی تهران توانایی برگزاری دوره را در محل شرکت و با امکانات شرکت و یا با تجهیز امکانات از طرف مجتمع را دارد.

سئوال ۶: در تمام دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران مدرک مربوطه را صادر می کند؟

جواب: مجتمع فنی تهران بعد از اتمام دوره های مربوطه مدارک مورد تائید سازمانها و ارگانهای مربوطه را حتی به صورت دو امضا نیز صادر می کند.