عکاسی و سینمای دیجیتال

ثبت نام دوره عکاسی دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته در ۱۱۰ ساعت روزهای دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ( در حال تکمیل ظرفیت میباشد )

رضا شریفی ۴-مهر-۱۳۹۵