فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی اتوکد به مدت ۷۲ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۲۴-شهریور-۱۳۹۵