فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی اتوکد دو بعدی به مدت ۷۲ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵