فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی اتوکد دو بعدی به مدت ۷۲ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵