فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی Revit  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت  ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵