فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی Revit  به مدت ۶۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شروع دوره ۹۵/۰۷/۰۸

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵