فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی ۳Dmax  به مدت ۱۰۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۷ الی ۲۱

رضا شریفی ۲۹-شهریور-۱۳۹۵