فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پکیج جامع مدیریت پروژه به مدت ۱۰۶ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

رضا شریفی ۱-آبان-۱۳۹۵