فنی و مهندسی

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی به مدت ۶۰ ساعت در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰.

رضا شریفی ۱۵-آبان-۱۳۹۵