فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ORACLE PRIMAVERA(P6) به مدت ۶۰ ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت  ۹ الی ۱۲

رضا شریفی ۹-آبان-۱۳۹۵